Informatie voor de patiënt

Naam en Voornaam: Tandplan

Bijzondere Beroepstitel: Tandarts

RIZIV-nummer: 3-94 076 350 01 3-9502952-001

Ondernemingsnummer: BE0480251453

Rechtsvorm: natuurlijk persoon of andere: BV

Adres maatschappelijke zetel (indien rechtspersoon): Westlaan 347a 8800 Roeselare

Praktijkadres(sen): Westlaan 347a 8800 Roeselare

Telefoonnummer: 051/24 08 61

Website (indien van toepassing): www.tandplan.be

Op website vermeld e-mailadres : info@tandplan.be Enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Protectas Risk Management

Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)


In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.